• EnglishThai

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นพร้อมสระว่ายน้ำและงานตกแต่งภายใน

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นพร้อมสระว่ายน้ำและงานตกแต่งภายใน

  • Project :ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นพร้อมสระว่ายน้ำและงานตกแต่งภายใน

  • Location :อ.เมือง จ.ภูเก็ต

  • งบประมาณ :15,000,000 – บาท

Case details

Date:

November 25, 2019